Storitve

Elektro meritve

V lanskem letu smo v podjetju pričeli tudi z izvajanjem električnih in strelovodnih meritev instalacij.

Vsak investitor, ki začne z obnovo, gradnjo ali dograditvijo stavb, se na koncu sreča z zakonskimi zahtevami po izdelavi zapisnika o opravljenih meritvah. Podjetje zadovolji investitorjevo potrebo po izdelanih meritvah v sklopu izdelave inštalacij. Po končanih delih opravimo meritve in izdamo zapisnik. Če naše podjetje ne nastopa kot izvajalec električnih inštalacij, samostojno ponujamo samo izdelavo meritev električnih in strelovodnih inštalacij.