Storitve

Elektro meritve

V letu 2017 smo v podjetju pričeli tudi z izvajanjem električnih in strelovodnih meritev instalacij.

Vsak investitor, ki začne z obnovo, gradnjo ali dograditvijo stavb, se na koncu sreča z zakonskimi zahtevami po izdelavi zapisnika o opravljenih meritvah. Podjetje zadovolji investitorjevo potrebo po izdelanih meritvah v sklopu izdelave inštalacij. Po želji lahko opravi samo meritve ter izda poročilo.